KNKJ Management Consultants

‘Met kracht en vastberadenheid als ‘zakelijk (interim) manager van mensen’ een complexe organisatie leiden en als voorbeeld dienen ‘

Introductie

KNKJ Management Consultants verzorgt interim-management opdrachten en is een organisatieadvies bureau gericht op (hoger) onderwijs en overheid.

Tevens verzorgt KNKJ Management Consultants (executive) coachings-trajecten. Bij coaching door KNKJ Management Consultants gaat het om de persoonlijke ontwikkeling van diegene die gecoacht wordt. Ook leiderschaps-ontwikkelingen in het onderwijs zijn een specialiteit van ons bedrijf.

Het bureau is in 1997 opgericht door drs N.E.F.A. de Vrede MBA MA.

Nico de Vrede (57) is zelfstandig (interim) manager, coach en strategisch adviseur voor het onderwijs, waarbij hij ook trainingen verzorgt op het snijvlak van Finance, HRM en Strategisch Management. Tevens heeft hij management- en bestuurlijke taken verricht binnen het (hoger) onderwijs. Zo was hij van 2002- 2004 lid van het College van Bestuur van de Hotelschool Den Haag.
In 2006 is hij onder andere directeur a.i. van HES Hogeschool voor Economische Studies—Hogeschool van Amsterdam geweest.

In 2007 is hij o.a. hoofd a.i. van het Post Academisch Onderwijs (PAO) Geneeskunde aan de VUmc (Medisch Centrum) in Amsterdam geweest. Verder werkte hij in 2008 en 2009 als teamleider en vestigingsdirecteur in Naarden en Amersfoort aan het Wellantcollege; ook was hij betrokken bij een cultuurinterventie op vestiging Westvliet Den Haag.

Als co-manager, coach en adviseur heeft Nico bij het Charlemagne College te Landgraaf gewerkt in 2010.  Vanaf dit jaar is hij ook werkzaamheden gaan verrichten als (executive) coach.

Vanaf begin 2011 was Nico directeur a.i. Life Science & Technology, een onderdeel van de NHL (Noordelijke Hogeschool Leeuwarden) en van Hall Larenstein; tevens fungeerde hij strategisch adviseur a.i. van het College van Bestuur van het ROC Leiden. In de tweede helft van 2011 tot maart 2012 was Nico interim voorzitter Centrale Directie Etty Hillesum Lyceum te Deventer. Hierna is hij gestart als rector ad interim aan het Stedelijk Gymnasium Breda. Vanaf begin 2013 tot 2014 werkt hij als rector a.i. bij het Sint-Laurenscollege te Rotterdam. Verder heeft hij bestuurlijke ervaring opgedaan bij MOVARE Onderwijsstichting (2014-2015), is locatiedirecteur VMBO a.i. geweest bij SGDHZW (Den Haag), en rector van Het 4e Gymnasium Amsterdam (2015). Vanaf begin 2016 is hij interim voorzitter College van Bestuur van Arcuscollege (Heerlen).

Ook is hij politiek actief (geweest): tot 1 jan 2009 vice-fractievoorzitter (en woordvoerder financiën en onderwijs) in de gemeenteraad van Bennebroek (nu opgegaan in Bloemendaal), alsook voorzitter auditcommissie en rekenkamercommissie (Zuid Kennemerland).

Op deze website vindt u meer informatie over het doel, de inhoud en de werkwijze van KNKJ Management Consultants.

 

KNKJ Management Consultants

Nico de Vrede

Postbus 30

2120 AA Bennebroek

 

Contact:

Telefoon:+31 (0)23 584 78 79

b.g.g.:

Mobiel:   +31 (0)6 229 217 55

Fax:         +31 (0)23 584 75 68

E-mail:    info@knkj.nl

 

Algemene voorwaarden:

gedeponeerd onder nummer 34101957

Kamer van Koophandel Amsterdam